تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت شیرین نان نمونه در سال 1373 به منظور تولید انواع نانهای حجیم بیسکودت و کیک وکلوچه تولید گردید.کارهای عملیاتی و ساختمانی این شرکت در سال 1376در مساحتی برابر با3500متر مربع دارای سالن تولید و اداری و تاسیسات به اتمام رسید ودر سال 1377با در یافت مجوزها وپروانه های لازم از وزارت صنایع و بهداشت فعالیت خود را آغاز کرد.

ماشین آلات وتجهیزات کارخانه

کارخانه دارای خطوط کامل تولید انواع نانهای حجیم  خمیر پیتزا کیک کلوچه و بیسکویت می باشد.

تجهیزا ت و لوازم

شرکت دارای تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفی و کشت میکروبی تولیدات میباشد

1خمیر پیتزا معمولی

2خمیر پیتزا مینی

3خمیر پیراشگی

4انواع نانهای حجیم

5 نان تست

این محصولات با آرم تجاری شارین به بازار عرضه می گردد.